WYKONANE PROJEKTY

1. Utrzymanie rowów i kanałów bliskiego i dalekiego obiegu chłodzenia wody (1984r do 2004r) - 
ZE PAK S.A. El. P±tnów
2. Odwodnienie rowami otwartymi Miłkowice - RZGH P±tnów
3. Remont w ppolderze Zbiornika Jeziorsko - RZGW Poznań
4. Budowa zastawek i przepustów - Rzeka Jadwichna - RZGW P-ń
5. Przepust pod Rz. Pichn± - RZGW Poznań
6. Otworzenie rowów w BrzeĽnie - U.G. Krzymów
7. Odprowadzenie wód Ľródlanych w Głodnie - U.G. Krzymów
8. Remont drenażu na odprowniku w Linowcu - ZE PAK SA
9. Remont obwałowania wraz z wykonaniem drenażu rzeki Pichny - RZGW Poznań
10. Remont obwałowań kanałów i zbiorników wodnych w zakresie zabudowy powstałych wyrw w skarpach z zabezpieczeniem ZE PAK SA
11. Remont kapitalny Kanału Teleszyna na odc. 2,8 km na czynnym kanale przykrycie prefabrykatami prostokatnymi betonowymi o przekroju ok. 3m2 z wykonaniem grobli
12. Wykonanie 7 kładek i dwóch mostów na Kan. Teleszyna - ZE PAK S.A. - El. Adamów
13. Wykonanie kolektora dla odprowadzenia odmulin z chłodnika kominowej NR5 - ZE PAK S.A. - El. Adamów
- wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej z odwodnieniem (ca 20 000m2)
14. Remont zapory bocznej Zbiornika "Jeziorsko" - RZGW Poznań
15. Przebudowa drogi wewn±trz zakładowych w El. P±tnów
16. Wykonanie na osiedlu Parkowym w Poznaniu :
- kanalizacja deszczowa - dł. 2250 mb
- całościowe wykonanie ulic z podbudow± i odwodnieniem ca 11.400m2
17. Wykonanie z kostki betonowej placu targowego "Zieleniak" w Sompolnie - ca 4000m2 - U.M. Sompolno
18. Remont podtorza i poboczy przy ulicy Kolejowej Inowrocław - Mogilno
19. Remont stawu rybnego z odwiezieniem urobku ca 32.00m3 oraz zagospodarowaniem terenów zielonych - przy płacu w Zalesiu - dla Przedsiebiorstwa "LANDBUD" Poznań
20. Wykonanie odcinaka kanalizacji sanitarnej oraz wodociagowej przy czynnm ruchu na terenie El. P±tnów -
PAK SERWIS W Koninie

Zakład w swej 20 letniej działalności wykonał wiele różnych robót i w nadziei oczekuje iż ich gama w najbliższej przyszłości się zwiększy.


REFERENCJE

     

     

    Created by: Help-Office