Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych WODMEL w Brzeźnie uczestniczy w projekcie:

"Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy WODMEL poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii i metod organizacji pracy dzięki wdrożeniu Produktu Link"

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Priorytetu I "Konkurencyjność przedsiębiorstw" przy wsparciu rozwoju MSP Wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

Podstawą do zrealizowania projektu był wniosek z dn. 06.10.2008r.

Po ocenie merytorycznej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego projekt uzyskał akceptację oraz gwarancję dofinansowania w wysokości 60% wartości netto.

Poprzez wprowadzenie projektu nastąpi:

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. ochrony środowiska.
 3. Wprowadzenie trzech nowych usług złożonych pod względem technologicznym:
  • Budowa zbiorników retencyjnych
  • Budowa sieci kanalizacyjnych
  • Wyburzanie obiektów budowlanych
 4. Udoskonalenie trzech dotychczas wykonywanych usług.
 5. Zmiana wielkości produkcji
 6. Rozwój społeczeństwa informacyjnego.
    Created by: Help-Office