Nasz zakład działa od 1984 roku.
  Wykonujemy roboty wodno-melioracyjne na terenie cał‚ej Polski. Dzię™ki wieloletniemu doś›wiadczeniu nasze prace zawsze są… wykonywane solidnie i profesjonalnie. Posiadamy niezbę™dny sprzę™t do realizacji powierzonych nam zadań„. Zapraszamy do zapoznania się™ z ofertą… naszych usł‚ug.
 


Ryszard Grabarczyk